به نام خالق فکر

- مانند پرنده باش که روی شاخه ی سست و ضعیف لحظه ای مینشیند و آواز میخواند و احساس میکند که شاخه میلرزد, اما به آواز خواندن خود ادامه میدهد زیرا یقین دارد که بال و پر دارد.

شکسپیر
برای اولین بار از دست ناصحی عصبی نیستم!
از خودم عصبیم!از خوده خودم!
نمیدونم تو چی کم گذاشتم و این ندونستنه بیشتر عذابم میده!
سرم درد میکنه ولی حالم زیاد بد نیست
میدونی...بنظرم چقد من نسبت به مادر پدرم ناسپاسم!
حتی نسبت به ناصحی!
چقدر خسته ام از این جهنمی که توشم!
میدونم...میدونم و یقین دارم که یه روز میپرم....
من نمیذارم وضع اینجوری بمونه...
بخواد وضع اینجوری بمونه دیگه منی وجود نداره!
درواقع بمیرم بهتر از اینه که نتونم!که عوض نکنم وضعو!
کاش خدا کاری کند...
خانم مکعب
منبع : خانم مکعب !بعد از کلاس مشاوره!
برچسب ها : اینجوری بمونه