به نام خالق فکر

انگار باید همیشه مرز داشت.برای هر چیزی

برای احساس برای ارتباط برای رفتارها!

استثنا و تبصره هم ندارد!باید برای همه ی ادم ها و برای همه ی حس های دنیا مرز داشت!

شاید باید گاهی بد بود!

شاید باید انقدر احساسات به خرج نداد!

شاید باید بیشتر از احساسی منطقی بود!

شاید اصلا نباید نگران این بود که ایا این حرف دل کسی را میرنجاند یا نه!

باید تغییر کرد!

باید بد بود!

باید!

منبع : خانم مکعب !بد باش
برچسب ها : شاید ,شاید باید